Some book sets cannot be received immediately after payment. We will send them to Your Email during business hours - GMT+7 (maximum 12 hours). Check Your Mail box (including Spam).

IELTS Test builder 2 (PDF + Audio)

IELTS_Testbuilder2.preview

IELTS Test Builder 2 không chỉ cung cấp các bài luyện IELTS giống với những gì bạn sẽ gặp trong kỳ thi IELTS thật mà còn trang bị cho bạn những bài luyện tập nâng cao, hướng dẫn bạn làm bài cùng các phần giải thích đáp án rất chi tiết.

Cuốn sách phù hợp với các bạn có trình độ 4.5 IELTS và đạt mục tiêu từ 6.0 trở lên cho kỳ thi thật.

[su_table]

Book: [su_button url=”http://adf.ly/s6JGm”]Mediafire[/su_button] [su_button url=”http://adf.ly/1F6Iyt”]Drive[/su_button]
CD: [su_button url=”http://adf.ly/s6JVi”]CD1[/su_button] [su_button url=”http://adf.ly/1F6LAL”]CD2[/su_button] [su_button url=”http://adf.ly/1F6Ik3″]CD1[/su_button] [su_button url=”http://adf.ly/1F6Ir7″]CD2[/su_button]

[/su_table]

This entry was posted in EBook and tagged .

2 thoughts on “IELTS Test builder 2 (PDF + Audio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar