Some book sets cannot be received immediately after payment. We will send them to Your Email during business hours - GMT+7 (maximum 12 hours). Check Your Mail box (including Spam).

Target TOEIC Second Edition

Free Download Target TOEIC Second Edition ebook, pdf, audio cd, mp3, file nghe audio

Sách Target TOEIC này bao gồm 12 bài học, một bài thi mẫu và phần hỗ trợ, gồm có lời đọc và đáp án cho các bài tập. Mỗi bài tập trong sách gồm một phần từ vựng, một phần hướng dẫn ngữ pháp rõ ràng và cụ thể, các bài tập ngữ pháp, và một bài kiểm tra nhỏ (Mini Test). Target TOEIC sẽ là một cuốn sách phù hợp và hữu ích đối với các bạn học viên bắt đầu với trình độ Toeic từ 500 trở lên.

[su_table]

Book + CD: [su_button url=”http://adf.ly/ofkU0″]Letitbit[/su_button]

[/su_table]

This entry was posted in EBook and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *