BUSINESS VOCABULARY IN USE – CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

24 May, 2014

backgroundbackgroundbackground

Tài liệu này được thiết kế dành riêng cho học viên ở trình độ trung cấp và trên trung cấp muốn nâng cao vốn từ vựng tiếng anh thương mại của mình. Cuốn sách còn giúp phát triển vốn từ vựng cần thiết cho những kỹ năng giao tiếp quan trọng trong kinh doanh.

Book: Download

Comments

comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us